سازمان خصوصی سازی اعلام كرد

پاسخ به ۳۵ ابهام سهام عدالت

پاسخ به ۳۵ ابهام سهام عدالت

به گزارش لباس نو سازمان خصوصی سازی در مطلبی به ۳۵ ابهام اصلی سهام عدالت پاسخ داده و اعلام نموده كه بر مبنای آخرین اطلاعات ماخوذه ارزش سهام عدالت هر مشمول حدود ۸ برابر شده است.به گزارش لباس نو به نقل از سازمان خصوصی سازی، طرح سهام عدالت در حالی از سال ۱۳۸۵ تا كنون در حال اجرا می باشد كه بیشتر از ۴۹ میلیون نفر از جمعیت كشور مشمول این سهام هستند. در این راستا سازمان خصوصی سازی به منظور فرهنگ سازی بهتر و پاسخ به ابهامات و پرسش های موجود در این حوزه، مبادرت به انتشار مطلبی شامل مهمترین پرسش های قابل طرح در زمینه سهام عدالت و پاسخ به آنها به شرح زیر كرده است:
۱- سهام عدالت چیست؟
سهام مربوط به ۴۹ شركت سرمایه پذیر است كه بر مبنای مصوبات هیأت وزیران به مشمولین سهام عدالت واگذار شده است. فهرست و اطلاعات مربوط به شركتهای مزبور در سامانه اینترنتی سهام عدالت درج شده است.
۲- چه كسانی سهام عدالت دارند؟ چه گروه هایی مشمول سهام عدالت شدند؟ چرا؟ مرجع تشخیص مشمولین سهام عدالت كجا بوده؟
مشمولین سهام عدالت در مقاطع گذشته بر مبنای مصوبات ستاد مركزی توزیع سهام عدالت در ۱۸ گروه تعیین شده اند و نهادهای متولی این گروه ها هم در ستاد مزبور مشخص شده اند كه در نهایت بر مبنای اطلاعات مأخوذه از نهادهای مذكور سهام عدالت به این گروه ها تخصیص داده شده است. هم اكنون بیشتر از ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند.
۳- آیا همه كسانی كه برگه های سهام عدالت را دارند سهامدار محسوب می شوند؟
خیر، برگه های سهام عدالت ملاك نیستند. اشخاصی كه با در دست داشتن برگه های دعوتنامه سهام عدالت و سایر مدارك لازم تشریفات ثبت نام را در بازه زمانی تعیین شده (تا آخر اسفندماه ۱۳۹۴) انجام داده و مشخصات انها در سامانه سهام عدالت درج شده باشد مشمول سهام عدالت هستند.
۴- آیا سهام عدالت شامل همه افراد خانوار می شود و یا فقط سرپرست خانوار؟
سهام عدالت شامل تمام افرادی می باشدكه در زمان ثبت نام اولیه اسامی آنها در فرم جمع آوری اطلاعات تكمیل و ارسال شده و دعوتنامه سهام عدالت هم برایشان صادر شده و فرایند ثبت نام آنها طی شده است.
۵- ارزش سهام عدالت چقدر است؟
ارزش سهام عدالت كلیه مشمولین مطابق میزان اعلامی در صورتحساب مندرج در سامانه سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir متفاوت بوده است.
۶- آیا برگه های سهام عدالت قابل خرید و فروش هستند؟
خیر- برگه های سهام عدالت فاقد هرگونه ارزشی هستند.
۷- چرا مبلغ سهام عدالت افراد متفاوت است؟
دلیل این تفاوت ناشی از تخفیفات اعطایی دولت به نهادهای حمایتی همچون كمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، میزان مبالغ واریزی مشمولین بابت تتمه مبلغ بدهی و تعداد اعضای خانوار و … است.
۸- آیا امكان انتقال سهام عدالت از پدر به فرزندان و یا برعكس وجود دارد؟
خیر، در حال حاضردر حالتی كه هر دو در قید حیات باشند چنین امكانی وجود ندارد.
۹- سود سهام عدالت چگونه پرداخت می شود؟
به صورت سالیانه پرداخت می شود. بعد از برگزاری مجامع عمومی ۴۹ شركت سرمایه پذیر، دریافت سود از شركتها و مشخص شدن سود قابل تقسیم بین مشمولین پرداخت می شود.
۱۰- چرا ۱۰ سال اول هیچ سودی به سهام عدالت اختصاص نیافت؟
از بابت ثمن معامله سهام شركتهای سرمایه پذیر كه به مشمولین واگذار شده است هیچ مبلغی از مشمولین دریافت نشده بود مقرر بود بهای مورد واگذاری به مشمولین از محل سود سالیانه شركتها تأمین و تسویه شد؛ ازاین رو تمام سود دریافتی از شركتها در بازه ۱۰ ساله اول طرح، بابت تسویه اقساط كسر و اعمال شده است.
۱۱- چگونه متوجه بشویم كه سهام عدالت داریم یا خیر؟
با رفتن به سامانه اینترنتی سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir و وارد كردن كد ملی می توان اطلاعات لازم را دریافت كرد.
۱۲- شماره شبا برای سود را كجا باید عرضه بدهیم؟
مشمولان می بایستی با رفتن به سامانه اینترنتی سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir و ثبت اطلاعات شناسنامه ای نسبت به ثبت شماره شبای بانكی اقدام نمایند.
۱۳- آیا شماره شبا سرپرست خانوار برای همه افراد همان خانواده قابل قبول است؟
خیر، هریك از اعضای خانوار می بایستی نسبت به ثبت شماره شبای بانكی خود در سامانه سهام عدالت اقدام نماید.
۱۴- شماره شبا باید مربوط چه بانكی باشد؟
مشمولان سهام عدالت می توانند نسبت به ثبت شماره شبای بانكی خود نزد كلیه بانك ها و مؤسسات مالی دارای مجوز از بانك مركزی اقدام نمایند.
۱۵- تابحال چه مقدار سود مربوط به سهام عدالت واریز شده است؟
پس از آخر دوره ده ساله؛ سود عملكرد سال ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ شركتهای سرمایه پذیر بین مشمولین سهام عدالت تخصیص و پرداخت شده است.
۱۶- آیا مبلغ سود برای همه یكسان است؟
خیر، میزان سود به تناسب ارزش هر فرد در سامانه سهام عدالت برای هر مشمول تعیین می شود.
۱۷- كسانی كه تا كنون سود دریافت نكرده اند چه باید بكنند؟
كلیه مشمولین سهام عدالت برای دریافت سود سهام عدالت می بایستی نسبت به ثبت شماره شبای بانكی خود در سامانه اینترنتی سهام عدالت اقدام نمایند.
۱۸- از زمانی كه شماره شبا در سامانه وارد شد تا زمان واریز سود چقدر طول می كشد؟
شماره شباهای بانكی اعلامی مشمولین سهام عدالت بعد از استعلام از بانك مركزی و دریافت تاییدیه در سامانه درج و در فهرست واریزی سود سهام عدالت قرار می گیرد.
۱۹- سهام افراد بعد از فوت چه می شود؟
وراث متوفیان با رفتن به دفاتر پیشخوان دولت الكترونیك و عرضه مدارك شناسایی و گواهی حصر وراثت می توانند نسبت به تسهیم و انتقال سهام بین وراث اقدام نمایند.
۲۰- ارزش سهام عدالت در بازار چقدر است؟
در حال حاضر به علت عدم آزادسازی، سهام عدالت قابلیت معامله ندارد. بر مبنای آخرین اطلاعات مأخوذه ارزش سهام عدالت هر مشمول حدود ۸ برابر است.
۲۱- ثبت نام جدید برای سهام عدالت كی آغاز می شود؟
در حال حاضر تمام سهام قابل تخصیص به گروه های هدف واگذار و نهایی شده است و سهمی برای واگذاری به افراد جدید از سبد سهام عدالت امكان پذیر نیست.
۲۲- چرا مددجویان بهزیستی سهام شأن دو برابر بقیه است؟
بر اساس مفاد آیین نامه سهام عدالت مشمولان دو دهك پایین درآمدی (نهادهای تحت حمایت بهزیستی و كمیته امداد امام ره) شامل احتساب ۵۰ درصد تخفیف در بهای واگذاری و به صورت اقساط ۱۰ ساله بوده اند.
۲۳- آیا كسانی كه بسته معیشتی دریافت می كنند سهام عدالت هم می توانند بگیرند؟
بسته معیشتی ارتباطی به سهام عدالت ندارد.
۲۴- سود سهام عدالت شامل مالیات می شود؟
مالیات مربوط به سود سهام عدالت قبلاً توسط شركتهای سرمایه پذیر محاسبه، كسر و پرداخت شده است و مالیات جدیدی ندارد.
۲۵- چه تعداد از افراد از سهام عدالت شأن خبر ندارند؟ بی شترچه كسانی هستند؟
از ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت تابحال حدود ۴۱ میلیون و پانصدهزار نفر با رفتن به سامانه اینترنتی سهام عدالت نسبت به ثبت شماره شبای بانكی مراجعه كرده اند. ضمناً حدود ۲، ۵ میلیون نفر هم از مشمولان در قید حیات نیستند.
۲۶- آیا شماره تلفن و شماره شبا باید حتما به نام فرد مشمول باشد؟
شماره شبای بانكی باید حتما به نام خود مشمول باشد. همینطور در سامانه فعلاً الزامی نسبت به ثبت شماره تلفن خود مشمول وجود ندارد ولی برای اقدامات و اطلاعیه های بعدی ثبت شماره تماس خود مشمول هم ضروری به نظر می آید.
۲۷- برای اطلاعات بیشتر به كجا رجوع كنیم؟
مشمولان سهام عدالت در اقصی نقاط ایران برای اطلاع از آخرین اخبار و اطلاعیه های لازم صرفاً به سامانه اینترنتی سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir رجوع و كسب اطلاع نمایند. یا با شماره تلفن ۸۳۳۳۸-۰۲۱ تماس گرفته و سوالات خویش را مطرح كنند.
۲۸- در شهرستان ها برای سهام عدالت به كجا باید رجوع كرد؟
در حال حاضر نیازی به رجوع حضوری نمی باشد. مشمولان سهام عدالت در اقصی نقاط ایران برای اطلاع از آخرین اخبار و اطلاعیه های لازم صرفاً به سامانه اینترنتی سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir رجوع و كسب اطلاع نمایند. یا با شماره تلفن ۸۳۳۳۸-۰۲۱ تماس گرفته و سوالات خویش را مطرح كنند.
۲۹- سهام عدالت از چه زمانی قابلیت خرید و فروش پیدا می كند؟
لایحه ساماندهی سهام عدالت در دستور كار مجلس شورای اسلامی قراردارد. بدیهی است كه در صورت تصویب و ابلاغ لایحه مذكور سهام عدالت قابلیت خرید و فروش پیدا خواهد نمود.
۳۰- افرادی كه ثبت نام آنها به صورت ناقص انجام شده است، آیا سهام عدالت به آنها تعلق خواهد گرفت؟
خیر
۳۱- آیا امكان افزایش سرمایه برای دارندگان سهام عدالت وجود دارد؟
خیر- امكان واریز برای افزایش میزان سهام عدالت مشمولین وجود ندارد.
۳۲- آیا سهام عدالت برای افرادی كه تازه به دنیا آمده اند تعلق می گیرد؟
خیر- ثبت نام جدید امكان پذیر نیست.
۳۳- چرا به همه اقشار جامعه سهام عدالت تعلق نگرفته است؟
براساس آیین نامه توزیع سهام عدالت، مشمولین طرح شامل شش دهك بوده اند كه گروه های آن توسط ستاد مركزی توزیع سهام عدالت در سال ۱۳۸۵ تعیین شده است.
۳۴- سود سهام عدالت هر چند وقت یكبار واریز می شود؟
سود سهام عدالت هر سال یكبار واریز می شود.
۳۵- سود سهام عدالت توسط شركتها در چه زمانی واریز می شود؟
سود شركتها ظرف مهلت قانونی مندرج در قانون تجارت (به مدت ۸ ماه بعد از برگزاری مجامع عمومی سالیانه) دریافت و برای توزیع تخصیص می یابد.

1398/12/06
15:35:24
5.0 / 5
4385
تگهای خبر: اینترنت , خرید , فروش , قانون
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۳
لباس نو