اگر املاك خویش را ثبت نكنیم چه می شود؟

اگر املاك خویش را ثبت نكنیم چه می شود؟

به گزارش لباس نو در حالیکه حدودا دو هفته از مهلت دو ماهه ثبت اطلاعات ملکی در سامانه املاک و اسکان گذشته، کسانی که تا ۱۹ خردادماه اطلاعات خویش را ثبت نکنند از ۱۵ خدمت اجتماعی مثل ثبت نام مدارس، آب و برق، یارانه، گذرنامه و پلاک خودرو محروم می شوند.


به گزارش لباس نو به نقل از ایسنا، از ۱۹ فروردین ماه تمامی سرپرستان خانوار شامل شهری و روستایی، مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی به مدت دو ماه فرصت دارند تا اطلاعات سکونتی خویش را در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir ثبت کنند.
ثبت نام مدارس، یارانه، گواهینامه، گذرنامه و ابلاغیه مشروط به دریافت کد یکتا
طبق ماده ۷ از تبصره ۸ ماده ۵۴ مکرر قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، بعد از آخر مهلت خوداظهاری، دستگاههای اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاستهای حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آنرا صرفاً با دریافت کد ملی و بر مبنای کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده در ارتباط با اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.
همچنین حداکثر ظرف مدت شش ماه بعد از لازم الاجرا شدن این تبصره، کلیه ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر مبنای اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کد پستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر نمایند.
بالاترین تعرفه برق برای کسانی که املاک خویش را ثبت نکنند
وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق شمارشگر (کنتور) هایی که ساکنان آنها در سامانه املاک و اسکان کشور، خوداظهاری نکرده اند را با بالاترین پلکان قیمتی محاسبه نماید.
کلیه دستگاههای اجرایی و خدمات رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین می شود، استعلام نمایند و دریافت هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی می شود. تبادل اطلاعات مبحث این ماده بین دستگاههای اجرایی، مجانی می باشد.
هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور در مجموع بیشتر از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد بعنوان خانه خالی شناسایی و به ازای هر ماه بیشتر از زمان مذکور، در سال اول معادل شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر مالیات متعلقه مشمول مالیاتی بر اساس مالیات بر درآمد اجاره می شود.
واحدهای نوساز بعد از ۱۲ ماه و در طرحهای انبوه سازی بعد از ۱۸ ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی مشمول مالیات مبحث این ماده می شوند.
سرپرستان خانوارهای تک نفره و بیشتر مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را (یک واحد ملکی یا استیجاری یا رایگان) حداکثر ظرف مدت دو ماه بعد از انتشار دستورالعمل مذکور در بند (۱) این تبصره، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند.
علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می تواند یکی از واحدهای تحت تملک خویش را در شهری غیر از شهر محل اقامتگاه اصلی، بعنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. در صورتیکه اقامتگاه اصلی خانوار، تحت تملک یکی از اعضای خانوار باشد، خانوار مذکور می تواند حداکثر یک واحد دیگر از واحدهای تحت تملک خویش را در همان شهر محل اقامتگاه اصلی بعنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگاههای مبحث این بند مشمول مالیات مندرج در ماده ۵۴ مکرر این قانون نمی شوند.
دانشجویان، طلاب، دانش آموزان، شاغلان و مبتلایان به بیماری های خاص در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته همچون گواهی پرداخت حق بیمه برای شاغلان و گواهی اشتغال به تحصیل، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات مبحث ماده ۵۴ مکرر این قانون را دارند.
واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل همچون گردشگری و زیارتی، موسسات یا شرکتهای فعال که مجوز از دستگاه مربوطه دارند و ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و در صورت اطلاع سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی، از مالیات مبحث ماده ۵۴ مکرر این قانون معاف هستند.
خانه های شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر از مالیات معافند اما باید ثبت شوند
واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که مالک و بهره بردار آنها هریک جداگانه در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و صرفاً مشمول جریمه ای معادل ۲۰ درصد مالیات سال اول مبحث ماده ۵۴ مکرر این قانون خواهد شد و واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که مالک و بهره بردار آنها هریک جداگانه در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی مبحث ماده ۵۴ مکرر این قانون محسوب و مشمول مالیات مربوطه می شوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلفند اقامت اعلام شده توسط خود یا بهره برداران واحد مسکونی در سامانه مذکور را تایید کنند؛ در غیر این صورت، واحدهای مذکور در حکم خانه خالی تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات مبحث ماده ۵۴ مکرر این قانون یا جریمه مبحث این بند می شوند.
در صورت عدم اعلام بهره بردار یا ساکن، مالک می تواند با ارائه اسناد مثبته از شمول این مالیات بیرون برود. در صورت احراز تخلف مالک به نحوی که منجر به عدم ثبت یا تشخیص غلط خانه خالی گردد، مالک علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در ماده ۵۴ مکرر این قانون، مشمول جریمه ای معادل مالیات متعلقه می شود.
سامانه باید بگونه ای طراحی شود که مالک بتواند ادعای مستاجر در خصوص داشتن یا نداشتن اقامتگاه اصل را راستی آزمایی نماید، در غیر این صورت مسئولیتی متوجه موجر نخواهد بود. در صورتیکه مالک بخواهد واحد مسکونی خویش را به فردی که اقامتگاه اصلی دیگری در سامانه برای او تعریف شده است اجاره دهد، واحد مسکونی وی در حکم خانه خالی مبحث ماده ۵۴ مکرر این قانون تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات مبحث ماده ۵۴ مکرر این قانون یا جریمه مبحث این بند می شود و واحد مذکور از شمول مالیات مبحث ماده ۵۳ این قانون خارج است.
کلیه اشخاص مشمول مبحث این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه بعد از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند، در غیر این صورت به ازای هر ماه تاخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه ای معادل مالیات سال اول ماده ۵۴ مکرر این قانون می شود. واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، مشمول حکم بند ۱ این تبصره هستند.
نصف خانه مال من است چگونه در سامانه ثبت کنم؟
یکی از سوالات پرتکرار افرادی که قصد ثبت اطلاعات ملکی خویش را در سامانه املاک و اسکان دارند این است که چند دانگ از یک خانه در مالکیت یک فرد و چند دانگ دیگر در اختیار فرد یا افرادی دیگر است. مخاطبان می گویند زمانی که اطلاعات فرد اول ثبت می شود، اطلاعات سایر اشخاص حذف می شود. در این حوزه هر نفر باید جداگانه اطلاعاتش را درج و در بخش میزان مالکیت مقدار دانگی که به نامش است را قید کند. برای دریافت پاسخ دیگر سوالات و ابهامات اینجا کلیک کنید. همینطور در سامانه املاک و اسکان، امکان چت آنلاین و پاسخگویی تلفنی فراهم است.
پنج نکته کلیدی در ثبت نام
توجه به پنج نکته کلیدی توسط سرپرستان خانوار که به سامانه ملی املاک و اسکان رجوع می کنند، لزوم دارد:
- برای ورود به سامانه لازم است با یک شماره همراه که مالکیت آن برای کدملی شما ثبت شده باشد وارد سامانه شوید.
- برای ثبت واگذاری ملک در سامانه املاک و اسکان لزوم دارد در کنار اطلاعات ملک در فهرست املاک تحت مالکیت، گزینه ثبت واگذاری ملک انتخاب گردد.
- موجران باید واحدهای مسکونی خویش را که در اختیار مستاجر است در قسمت افزودن ملک پس از ورود اطلاعات ملک، در قسمت اطلاعات سکونت، گزینه "شخص دیگری ساکن است. " را برگزیده و اطلاعات مستاجر را در آن وارد نمایند.
- درصورتیکه واحد مسکونی خالی نباشد و خالی نمایش داده شود وضعیت اقامت ملک خویش را با انتخاب گزینه ثبت یا تغییر ساکن مشخص کنید.
- وارد نمودن کد رهگیری برای ثبت فروش یا سکونت ملک الزامی نیست
منبع:

1400/02/01
21:41:59
5.0 / 5
1907
تگهای خبر: اشتغال , خدمات , خرید , ساختمان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۴
لباس نو