در گزارش لباس نو مطرح شد؛

دستاورد اقتصادی وین كمتر از مذاكرات برجام

دستاورد اقتصادی وین كمتر از مذاكرات برجام

کارشناس دیپلماسی اقتصادی می گوید اگر تیم مذاکره کننده با ابقای ۵۰۰ فرد و نهاد در فهرست SDN موافقت کند، آثار اقتصادی توافق به مراتب از برجام کمتر و ریسک اقتصادی ایران، بالاتر خواهد بود.


به گزارش لباس نو به نقل از مهر، اخیراً اخباری از مذاکرات وین به گوش می رسد در خصوص این که آمریکایی ها اعلام نموده اند قصد دارند تحریم های ۵۰۰ شخص و نهاد را در فهرست تحریم که با عنوان فهرست SDN شناخته می شود، حفظ نموده و این تحریم ها را ابقاء کنند؛ اتفاقی که به مفهوم پذیرش افزایش ۳ برابری تحریم های اشخاص و نهادهای ایرانی از جانب آمریکایی ها در مقایسه با توافق برجام در سال ۱۳۹۴ است. این در شرایطی است که در برجام، ۱۸۰ فرد و نهاد تحت تحریم های ظالمانه آمریکا باقی ماند. این رفتار آمریکایی ها به چه معنا خواهد بود؟کارشناس دیپلماسی اقتصادی: پذیرش ابقای تحریم های فهرست SDN آثار زیان باری خواهد داشتمسعود براتی پژوهشگر دیپلماسی اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهردرباره اظهارات اخیر مقامات امریکایی که گفته اند تحریم های ۵۰۰ شخص و نهاد مندرج در فهرست SDN را تمدید خواهند کرد، اظهار داشت: در بعضی اخبار آمده آمریکایی ها قصد دارند ۵۰۰ فرد و نهاد ایرانی را تحت تحریم نگه دارند؛ اگر این خبر صحت داشته باشد، که اغلب خبرهایی که به نقل از منابع آگاه از مذاکرات وین درز می کند، صحت دارند که در این صورت، نتایج خوبی در انتظار مذاکرات نخواهد بود. وی افزود: ما می دانستیم که آمریکایی ها گفته اند ما این افراد و نهادها را به ۳ دسته تقسیم می کنیم: یک دسته آنهایی که از فهرست تحریم ها خارج می شوند؛ دسته دوم آنهایی هستند که برای رفع تحریمشان، نیازمند گفتگو و مذاکره هستیم که احتمالاً به این معناست که امتیازات جدیدی را از ایران برای خارج کردن آنها از فهرست تحریم ها طلب می کنند و دسته سوم هم آنهایی هستند که به هیچ وجه قرار نیست از فهرست تحریم ها بیرون بروند. کارشناس دیپلماسی اقتصادی اضافه کرد: به نظر می رسد آنهایی که در فهرست تحریم ها باقی می مانند و قرار نیست از فهرست تحریم ها بیرون بروند، همین ۵۰۰ فرد و نهاد هستند؛ این فهرست ۵۰۰ نفره با عنوان SDN شناخته می شود.
لیست تحریم افراد و نهادهای تحت تحریم آمریکایی ها، ۳ برابر فهرست در تحریم باقی مانده های زمان برجام!وی در پاسخ به این پرسش که نفس باقی ماندن این تحریم ها چه آثاری دارد و آیا نسبت به برجام، نتیجه بدتری دارد یا خیر؟، اظهار داشت: باید در ابتدا به این نکته اشاره نمود که زمانی که برجام نهایی و به امضا رسید، افراد و نهادهایی که ذیل تحریم های آمریکا به بهانه های غیر هسته ای باقی ماندند، ۱۷۸ نفر و نهاد بودند؛ هم اکنون که صحبت از ۵۰۰ نفر و نهاد است، به این مفهوم است که بیشتر از ۳۲۰ فرد و نهاد جدید به فهرست تحریم های زمان امضای برجام افزوده شده و این فهرست عملاً ۳ برابر شده است. براتی خاطرنشان کرد: از این تغییرات کمّی طبیعتاً به یک معنا میتوان استنباط کرد که نتیجه مذاکرات کنونی، ضعیف تر از برجام خواهد بود؛ اما در مورد نتایج و آثار آن نسبت به برجام باید به دو سطح توجه کرد؛ یک سطح اولیه این است که ۵۰۰ فرد و نهاد مورد نظر آمریکایی ها، کماکان تحریم هستند و به واسطه این باقی ماندن در فهرست تحریم، توانایی استفاده از فضای به وجود آمده بعد از رفع تحریم ها را نخواهند داشت.
تحریم افراد و نهادها قابل تسری به طرف مقابل همکار با ایران استبه گفته این کارشناس دیپلماسی اقتصادی، ازآنجایی که تحریم ها در این سطح، خاصیت تسری یا ویروسی دارند، ازاین رو وقتی افراد و نهادهای مذکور بخواهند با طرف دیگری همکاری کنند، این تحریم ها به طرف مقابل هم تسری داده می شود و بنابراین می بینیم که به شکلی محدودیت ها به قوت خود باقی است. وی افزود: البته بخش مهمی از این تسری تحریم ها در سطح اولیه، به این برمی گردد که فرد یا نهاد در تحریم باقی مانده، چه اندازه و مقیاسی در اقتصاد ما دارد؛ امکان دارد تحریم های یک فرد، در همان حیطه فعالیتهای فردی باقی بماند؛ اما اگر تحریم های یک بانک باقی بماند، محدودیت های باقی مانده خیلی بیشتر و درنتیجه آثار آن بزرگ تر خواهد بود.اجازه ندهید بانک مرکزی و بانکهای تجاری ایران در تحریم ها باقی بمانندبراتی افزود: ما نهادهای مهمی را داریم که در طول دوره اجرای برجام و پس از آن در دوره ترامپ و با خروجش از برجام، تحریم شدند؛ مثلاً بانک مرکزی علاوه بر آنکه در دوره برجام تحریم بود، بار دیگر در دوره ترامپ ذیل عنوان نهاد حامی تروریسم مجدداً تحریم شد؛ حال اگر آمریکایی ها قصد خارج کردن بانک مرکزی از برجام را نداشته باشند، آثار آن بزرگ تر است؛ ۲ شرکت ملی نفت و ملی نفتکش هم همینطور؛ در دوره ترامپ با برچسب حامی تروریسم تحریم شدند؛ اگر اینها از ذیل تحریم ها خارج نشوند، زمان اجرای توافق جدید (در صورت دستیابی به توافق) آثار به مراتب با اهمیت تری نسبت به تحریم های افراد خواهند داشت. وی خاطرنشان کرد: هم اکنون بانک سپه بزرگترین بانک کشور است که اگر در فهرست تحریم باقی بماند، ابعاد وسیعی بر اقتصاد خواهد داشت. پژوهشگر دیپلماسی اقتصادی به سطح دوم تحریم ها که درجه اهمیت بالاتری دارند، اشاره و اظهار نمود: در این سطح از ابقای تحریم افراد و نهادها در کنار تحریم های ثانویه - که در قوانین کنگره تصویب شده بود و متأسفانه برجام آنها را متوقف نکرد- علیرغم این که در متن برجام، صحبت از توقف آنها شده بود، اما به صورت واقعی این اتفاق رخ نداد، اتفاقی که رخ می دهد، این است که ریسک کلی اقتصاد ایران برای بانک ها و شرکتهای خارجی که متمایل به همکاری با ایران هستند، افزایش می یابد. چون که این شرکت ها و بانک ها خارجی، ریسک کلی اقتصاد ایران را می سنجند.بانک های خارجی به ریسک کلی اقتصادی ایران نگاه می کنند که با تمدید تحریم ها، افزایش می یابدبراتی خاطرنشان کرد: اگر ماحصل مذاکرات وین این باشد که ۵۰۰ فرد و نهاد در SDN فهرست باقی بمانند، علاوه بر افزایش تعداد نهادها و افراد باقی مانده در فهرست تحریم ها نسبت به تحریم های زمان امضای برجام، ریسک کلی اقتصاد ایران هم افزایش می یابد؛ یعنی ریسک همکاری با ایران و سرمایه گذاری خارجی در کشورمان بیشتر می شود؛ اتفاقی که در برجام هم شاهد آن بودیم و علیرغم امضای توافق برجام، بانکهای بزرگ خارجی حاضر به همکاری با ایران نشدند؛ درنتیجه بانکهای دست چندم و با سایزهای اقتصادی بسیار کوچک با ما همکاری کردند. کارشناس اقتصادی اضافه کرد: حال با افزایش تعداد افراد باقی مانده در فهرست تحریم های آمریکا، احتمالاً بانکهای ضعیف تری در صورت دستیابی به توافق در مذاکرات وین، با ما همکاری خواهند کرد.رونمایی از پاورقی هایی که متن برجام را مخدوش کردوی تصریح کرد: در متن برجام، پاورقی هایی در ضمیمه دوم برجام افزوده شده بود که این گزاره اصلی متن برجام را مخدوش می کرد؛ مثلاً پاورقی شماره ۱۴ یا شماره ۱۶ بیان می کنند که توقف تحریم ها، شامل افراد و نهادهای باقی مانده در تحریم ها نمی شود؛ این پاورقی ها عملاً به این مفهوم است که سیستم جاری در تحریم ها، متوقف نشده است درنتیجه ریسک کلی اقتصاد ایران در حدی باقی ماند که سبب شد تا بانکهای بزرگ با ما همکاری نکنند. براتی با کنار هم قرار دادن این دو فاکتور، تاکید کرد: حقیقت دیگری که به آن دست می یابیم این است که در کنار باقی ماندن تحریم های افراد و نهادها از یک سو و احتمال رئیس جمهور شدن مجدد ترامپ در ۲۰۲۴، ریسک همکاری با ایران افزایش قابل توجهی خواهد یافت و به سختی می توانیم با نهادهای مالی بین المللی همکاری نماییم و حتی به سطح پایین تری از برجام خواهیم رسید.دهانی که بی موقع باز شد!وی تاکید کرد: تیم مذاکره کننده باید تلاش کند این وضعیت را تغییر دهد اما باید این حقیقت را هم در نظر بگیریم که اظهارات حسن روحانی در چند روز گذشته در خصوص این که تحریم های اساسی برداشته شده، نوعی اظهار رضایت از نتایج حاصل شده از مذاکرات وین است و طرف مقابل (آمریکایی ها) هم این سیگنال را درمی یابند و دیگر بعید می دانم پیشرفت جدیدی برای ایران در مذاکرات وین حاصل شود؛ ابراز رضایت بی موقع رئیس جمهور کشورمان، به این وضعیت دامن می زند.


منبع:

1400/02/28
14:06:45
5.0 / 5
1315
تگهای خبر: اقتصاد , اقتصادی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۵
لباس نو