معاون سازمان مالیاتی:

نرخ مالیات حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و قضات ۱۰ درصد است

نرخ مالیات حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و قضات ۱۰ درصد است

معاون حقوقی و فنی-مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: حقوق اعضای رسمی هیئت علمی دانشگاه ها و قضات مشمول نرخ ۱۰ درصد است.به گزارش لباس نو به نقل از سازمان امور مالیاتی، در بخشنامه ای که محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرده، آمده است: با عنایت به مقررات جز ۴ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر می دارد:
۱. سقف معافیت مالیاتی مبحث ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم، در سال ۱۴۰۰ سالانه مبلغ ۴۸ میلیون تومان تعیین می شود.
۲. نرخ مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی شامل حقوق و مزایا به استثنای قضات و مشمولان تبصره های ۱ و ۲ ماده ۸۷ (با توجه به این که ماده ۸۷ فاقد تبصره های ۱ و ۲ می باشد به نظر می آید که مراد قانونگذار ماده ۸۶ بوده است)، قانون مالیات های مستقیم و با رعایت ماده ۵ قانون اصلاح پاره ای از مقررات در ارتباط با پایه حقوق اعضای رسمی هیئت علمی آموزشی و پژوهشی شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و کارانه به شرح ذیل است:
نسبت به مازاد ۴۸ میلیون تومان تا ۹۶ میلیون تومان، ۱۰ درصد
نسبت به مازاد ۹۶ میلیون تومان تا ۱۴۴ میلیون تومان، ۱۵ درصد
نسبت به مازاد ۱۴۴ میلیون تومان تا ۲۱۶ میلیون تومان، ۲۰ درصد
نسبت به مازاد ۲۱۶ میلیون تومان تا ۲۸۸ میلیون تومان، ۲۵ درصد
نسبت به مازاد ۲۸۸ میلیون تومان تا ۳۸۴ میلیون تومان، ۳۰ درصد
نسبت به مازاد ۳۸۴ میلیون تومان، ۳۵ درصد
۳. حقوق اعضای رسمی هیئت علمی دانشگاه ها با رعایت ماده ۵ قانون اصلاح پاره ای از مقررات در ارتباط با پایه حقوق اعضای رسمی هیئت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم، در سال ۱۴۰۰ مشمول مالیات به نرخ ۱۰ درصد خواهد بود.
۴. بر مبنای ماده ۵ قانون اصلاح پاره ای از مقررات در ارتباط با پایه حقوق اعضای رسمی هیئت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، از درآمد مشمول مالیات اعضای هیئت علمی مبحث این قانون حداکثر ۱۰ درصد بعنوان مالیات کسر خواهد شد.
با توجه به این که در جزو ۴ بند الف تبصره ۱۲ مذکور عبارت «کارانه» خارج از موارد استثنا شده در ارتباط با حقوق اعضای هیئت علمی به کار رفته است، ازاین رو کارانه دریافتی توسط اعضای هیئت علمی با رعایت بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۵۱۸ صادره در ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ مشمول نرخ ۱۰ درصد نبوده و با عنایت به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی دانشگاه ها نرخ پلکانی مقرر را پوشش می دهد به نرخ بعدی مشمول مالیات خواهد بود.
به عنوان مثال: درصورتیکه حقوق و مزایای فوق العاده اعضای رسمی هیئت علمی مبلغ ۱۴۴ میلیون تومان باشد، کارانه دریافتی به نرخ های در ارتباط با درآمد مازاد بر مبلغ یاد شده (حسب مورد ۲۰ درصد، ۲۵ درصد و …) مشمول مالیات خواهد بود.
۵. با عنایت به استثنای احکام تبصره های ۱ و ۲ ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم از مقررات جزو ۴ بند الف تبصره ۱۲ یاد شده، تمامی احکام تبصره های ۱ و ۲ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷ تیر ۱۳۹۶ (اعم از نرخ و…) مطابق مقررات، در سال ۱۴۰۰ کماکان لازم الاجراست.
۶. با عنایت به این که درآمد حقوق قضات از نرخ های مقرر در جزو ۴ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مستثنی گردیده است، درآمد حقوق قضات در سال مورد اشاره مشمول مقررات ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم بوده و بعد از اعمال معافیت مالیاتی سال ۱۴۰۰ تا ۷ برابر آن معادل ۳۳۶ میلیون تومان مشمول مالیات به نرخ ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن مشمول مالیات به نرخ ۲۰ درصد خواهد بود.
۷. نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق، مبحث بند ۲ به شرح ذیل است:
درآمد مشمول مالیات از محل حقوق در سال
نرخ مالیات
از
تا
نسبت به مازاد
۱ ریال
۴۸ میلیون تومان
--------
معاف
۴۸ میلیون تومان + ۱ ریال
۹۶ میلیون تومان
۴۸ میلیون تومان
۱۰ درصد
۹۶ میلیون تومان + ۱ ریال
۱۴۴ میلیون تومان
۹۶ میلیون تومان
۱۵ درصد
۱۴۴ میلیون تومان + ۱ ریال
۲۱۶ میلیون تومان
۱۴۴ میلیون تومان
۲۰ درصد
۲۱۶ میلیون تومان + ۱ ریال
۲۸۸ میلیون تومان
۲۱۶ میلیون تومان
۲۵ درصد
۲۸۸ میلیون تومان + ۱ ریال
۳۸۴ میلیون تومان
۲۸۸ میلیون تومان
۳۰ درصد
نسبت به مازاد ۳۸۴ میلیون تومان
۳۵ درصد

1400/04/06
11:10:15
5.0 / 5
1593
تگهای خبر: دانشگاه , قانون
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۵
لباس نو