معاون گمرك خبر داد؛

رسوب ۳۶۴۳ دستگاه کامیون وارداتی در گمرک

رسوب ۳۶۴۳ دستگاه کامیون وارداتی در گمرک

معاون فنی گمرک اظهار داشت: بررسی های میدانی نشان داده است ۳ هزار و ۶۴۳ دستگاه کامیون وارداتی در گمرکات رسوب کرده است.به گزارش لباس نو به نقل از گمرک ایران، مهرداد جمال اورنقی معاون فنی گمرک ایران طی نامه ای به قائم مقام محترم ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی با انتقاد از میزان رسوب کامیون های وارداتی و عدم اظهار آنها به گمرک، خواهان شد که این مورد به قید فوریت مورد رسیدگی قرار گیرد و با تشکیل فوری یک کارگروه متشکل از نمایندگان کلیه مراجع و سازمان های مرتبط، ضمن تدقیق در مشکلات این کامیون های وارداتی، تصمیمات لازم در قالب قوانین و مقررات موضوعه اتخاذ و از در معرض خطر قرار گرفتن صدها میلیون دلار سرمایه وارده به گمرکات جلوگیری شود.
در متن این نامه آمده است:
۱) شرایط و ضوابط تبصره ذیل ماده (۲) آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور متضمن: شرایط کامیون های وارداتی (دارای ۸ بند)؛ شرایط کامیون های اسقاطی (دارای ۳ بند)؛ شرایط واردکنندگان (دارای ۳ بند) و فرایند انجام کار، سامانه مربوطه و سایر موارد اجرایی، از جانب وزیر محترم راه و شهرسازی، در تاریخ ۱۶ /۵ /۱۳۹۸، طی نامه شماره ۰۲ /۱۰۰ /۷۲۶۱۲ به مراجع ذیربط همچون گمرک ایران ابلاغ گردیده است.
۲) علاوه بر ابلاغ ضوابط فوق، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و وزارت صمت، طی ابلاغیه های مختلف در تاریخ های متفاوت از جمله: ۹۹.۰۷.۱۹؛ ۹۹.۰۸.۲۴؛ ۹۹.۰۹.۱۶؛ ۹۹.۱۰.۰۲؛ ۹۹.۱۲.۰۳ و ۹۹.۱۲.۱۰ مبادرت به ارسال دستورالعمل ها و بخشنامه های مختلف در خصوص: ردیف تعرفه کامیون های وارداتی؛ نحوه واردات کامیون های وارداتی؛ شرایط کامیون های وارداتی و اسقاطی؛ مجوزهای قانونی و مقرراتی؛ تأیید منشأ ارز کامیون های وارداتی نموده که این شرایط و ضوابط به کلیه گمرکات اجرایی کشور ابلاغ گردیده است؛ بعنوان مثال لازم است به دو نامه و ابلاغیه در این خصوص توجه شود: نامه شماره ۱۸۵۲۳۵ /۶۰ مورخ ۹۹.۰۷.۲۹ وزارت صمت در خصوص این که «با توجه به عدم احراز اهلیت عرضه خدمات بعد از فروش توسط نمایندگی های رسمی خدمات بعد از فروش کامیون های سه ساله کارکرده، تا رفع ابهام مذکور از ترخیص کامیون ها خودداری شود.» و نامه شماره ۷۱ /۱۲۳۷۸۴ مورخ ۹۹.۰۹.۰۸ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص این که «واردکنندگان موظفند بعد از ثبت سفارش واردات، نسبت به اسقاط حداقل یک (۱) دستگاه کامیون فرسوده پیش از ترخیص کامیون های وارداتی اقدام نمایند. بر این اساس ترخیص کامیون های مذکور از گمرکات، با تأییدیه مکتوب این سازمان در خصوص اسقاط کامیون توسط وارد کننده انجام گردد.»
۳) برای صدور مجوز ترخیص کامیون های وارداتی: تأییدیه استاندارد ایمنی و کیفیت از سازمان ملی استاندارد؛ تأییدیه استاندارد آلایندگی از سازمان حفاظت محیط زیست؛ تأییدیه خدمات بعد از فروش و تأیید اسقاط کامیون های فرسوده مشمول طرح، توسط سامانه اسقاط ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مورد نیاز است که باید توسط گمرک کنترل و سپس با رعایت سایر مقررات اجازه ترخیص کالا داده شود.
علی ایحال، باوجود این که این سازمان در تاریخ ۱۴۰۰.۰۴.۱۱، جهت پیشگیری از تجمع و انباشت کامیون ها، چهار فقره پیشنهاد در خصوص: ۱ - عرضه شماره شاسی کامیون های اسقاطی، بعد از ترخیص و پیش از شماره گذاری به ناجا؛ ۲ -پ پذیرش مغایرت های جزئی در مشخصات کامیون ها با اسناد ابرازی؛ ۳ - موکول نمودن عرضه کدرهگیری بانک به پس از ترخیص کامیون از گمرک؛ ۴ - استقرار نمایندگان سازمان راهداری در جهت رفع مشکلات موجود بر سر راه ترخیص کامیون های وارداتی؛ طی نامه شماره ۴۷۴۲۷۲ /۱۴۰۰ به آن سازمان عرضه نموده و آن مرجع هم در تاریخ ۱۴۰۰.۰۴.۱۵، طی نامه شماره ۷۱ /۵۳۵۷۲، دو پیشنهاد از چهار پیشنهاد عرضه شده را مورد پذیرش قرار داده و مراتب را به گمرک ایران ابلاغ نمود، مع الوصف بررسی های انجام شده حکایت از این مورد دارد که باوجود مضی یک ماه از توافقات صورت پذیرفته، پیشرفت چندانی در تسهیل و تسریع ترخیص کامیون های وارداتی از گمرکات کشور حاصل نشده و میلیونها دلار سرمایه وارده به این کشور، زیر آفتاب سوزان فصل تابستان یا شرایط جوی، در گمرکات کشور درحال از بین رفتن است که علاوه بر این خسارات مادی، این امر، سبب ایراد ضربات و لطمات روحی فراوان به صاحبان اصلی کالا گردیده است که لازم است ضمن صدمه شناسی موضوع، تصمیمات عاجلی برای تعیین تکلیف این سرمایه های بلاتکلیف اتخاذ گردد. ذیلاً به چند مورد مهم در مورد کامیون های رسوبی در گمرکات کشور اشاره می گردد:
۱) بررسی های میدانی و آمار واصله از ۹ گمرک اجرایی کشور به شرح زیر نشان داده است ۳۶۴۳ دستگاه کامیون وارداتی در این گمرکات رسوب کرده که ۲۵۵۹ دستگاه از این کامیون ها هنوز به گمرک اظهارنشده و ۱۰۸۴ دستگاه از آنها، باوجود این که به گمرک اظهارشده است، تابحال قابلیت ترخیص پیدا ننموده است. باید توجه داشت باوجود این که این حوزه معاونت، در تاریخ ۱۴۰۰.۰۴.۲۶، طی نامه شماره ۵۴۰۷۷۹ /۱۴۰۰ از تمامی گمرکات اجرایی درخواست عرضه آمار نموده است، صرفا ۹ گمرک اجرایی به شرح جدول ذیل نسبت به عرضه آمار مربوطه اقدام نموده اند لیکن، بعضی از گمرکات اجرایی، تا تنظیم این گزارش، هیچ گونه آماری به این حوزه معاونت عرضه ننموده اند که با محاسبه آمار کامیون های رسوبی سایر گمرکات، این تعداد به بیشتر از ۳۶۴۳ دستگاه هم افزایش خواهد یافت.
۱) بررسی های صورت پذیرفته نشان داده است بیشتر از ۷۰% کامیون های وارداتی موجود در گمرکات کشور، هنوز به گمرک اظهار نشده اند که لازم است دلیل این امر بررسی شود. گرچه گفته شده است این کامیون ها به علت عدم صدور ثبت سفارش، به گمرک اظهار نشده اند ولی صحت و سقم این مورد باید به صورت دقیق بررسی شود. بدیهی است عدم اتخاذ تصمیم لازم در این خصوص، کامیون های رسوبی را در آستانه متروکه شدن قرار خواهد داد.
۲) اسناد اولیه و ترانزیتی کامیون ها نشانگر این است که کامیون های وارداتی اکثراً از برندهای معتبر اروپایی مانند: DAF (هلند)، Renault (فرانسه) و Volvo (سوئد) می باشند که مطابق قوانین و مقررات مربوطه با واردات این کامیون ها موافقت شده، لیکن ترخیص آنها از گمرکات با مشکلات عدیده ای روبرو شده است.
۳) اغلب این کامیون ها توسط بعضی از شرکتهای حمل و نقل بین المللی وارد و حتی اظهار شده اند.
۴) همچون مواردی که در مورد طولانی شدن روند ترخیص کامیون های وارداتی احصاء یا اعلام شده است عبارتند از: عدم صدور ثبت سفارش و به تبع آن عدم امکان اظهار کامیون به گمرک؛ عدم رجوع بعضی از واردکنندگان جهت اظهار و انجام تشریفات گمرکی؛ تطویل در صدور مجوزهای قانونی و مقرراتی مربوطه جهت ترخیص کالا همچون مجوزهای استاندارد و محیط زیست؛ طولانی بودن روند استعلام از نمایندگی های مربوطه؛ طولانی بودن روند استعلام ارزش بعضی از کامیون ها از گمرک؛ عدم عرضه کدرهگیری بانک به گمرک اجرایی و….
با توجه به مراتب معنونه لازم است موارد اشاره شده به قید فوریت مورد رسیدگی قرار گیرد و عندالزوم با تشکیل فوری یک کارگروه متشکل از نمایندگان کلیه مراجع و سازمان های مرتبط، ضمن تدقیق در مشکلات مبتلابه این کامیون های وارداتی، تصمیمات لازم در قالب قوانین و مقررات موضوعه اتخاذ و از در معرض خطر قرار گرفتن صدها میلیون دلار سرمایه وارده به گمرکات جلوگیری شود؛ همینطور با تخلفات احتمالی در این خصوص به نحو مقتضی برخورد شود.
بدیهی است با عنایت به رجوع و پیگیری عده زیادی راننده و صاحبان اصلی کامیون های رسوبی در گمرکات، اتخاذ تصمیمات سریع در این خصوص و اطلاع رسانی مطلوب و شفاف جهت تنویر افکار عمومی، امری فوری و ضروری به نظر می آید که سازمان گمرک، آمادگی کامل خویش را جهت بررسی همه جانبه این امر و تلاش در جهت رفع مشکلات مبتلابه اعلام می دارد.


1400/05/17
16:04:29
5.0 / 5
654
تگهای خبر: توسعه , خدمات , دلار , فروش
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۴
لباس نو