برآوردهای مركز پژوهش های مجلس؛

دولت با کسری 500 هزارمیلیارد تومانی بودجه تا آخر 1400 مواجه می باشد

دولت با کسری 500 هزارمیلیارد تومانی بودجه تا آخر 1400 مواجه می باشد

مرکز پژوهش های مجلس می گوید بودجه ۱۴۰۰، حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری قطعی دارد و با احتساب استقراض ار صندوق توسعه ملی و فروش اوراق به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان می رسد.به گزارش لباس نو به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گزارش عملکرد ۴.۵ ماهه بودجه ۱۴۰۰ تا آخر دولت دوازدهم را اعلام و کسری بودجه غیرقابل تأمین تا آخر سال جاری را پیش بینی نمود.
بر اساس این گزارش لایحه بودجه ۱۴۰۰ همانند سالهای گذشته با کسری قابل توجه پیشبینی شده بود. این بخش در حوزه صادرات نفت به شکل جدی تری قابل پیشبینی بود. با این وجود با تقویت درآمدهای دولت در مجلس اما به علت اضافه شدن مخارج و عدم واقعی سازی منابع کسری بودجه تغییر قابل توجهی نکرد.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برآورد کرده که تا آخر سال جاری تا حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تأمین در بودجه رخ دهد.
در گزارش مذکور بر مبنای دولت دوازدهم تا آخر ۱۵ مرداد ۱۴۰۰، ۴۶ درصد از منابع پیشبینی شده محقق شده است.
همچنین بیشتر از ۵۰ درصد منابعی که باید در ۴.۵ ماهه ابتدایی سال جاری محقق می شد وصول نشده است. از نقاط قوت بودجه ۴.۵ ماهه ابتدایی سال جاری در دولت دوازدهم تحقق صددرصدی درآمدهای مالیاتی و گمرکی است در حالیکه تنها سه درصد از منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی که در قانون بودجه سال جاری آمده، محقق و در مدت ۴.۵ ماهه ابتدایی سال جاری تنها ۱۵ درصد این منابع وصول شده است.
فروش اسناد خزانه در ۴.۵ ماه؛ ۲۰ درصد بیشتر از کل بودجه ۱۴۰۰
از دیگر اتفاقات رخ داده در بودجه یک فروردین تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ فروش ۶۴ هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه اسلامی است. در حالیکه باید تا آخر سال جاری ۵۲ هزار میلیارد تومان از این اوراق به فروش می رسید و دولت دوازدهم ۲۰ درصد بیشتر از کل اوراق پیشبینی شده در بودجه ۱۴۰۰، اسناد خزانه منتشر نموده است.
دولت دوازدهم تا نیمه مرداد سال جاری نتوانسته به اندازه لازم اوراق مالی اسلامی بفروشد و تنها ۱۸ درصد این اوراق مذکور تا نیمه مرداد انتشار یافته و به فروش رسیده است.
تنخواه گردان ۵۵ هزار میلیارد تومانی دولت دوازدهم؛ متهم اصلی تورم ۱۴۰۰
مرکز پژوهش های مجلس می افزاید: بر مبنای ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی تنخواه گردان دولت سه درصد بودجه عمومی است اما بر مبنای مصوبه ۲۹ خرداد سال جاری هیأت وزیران (دولت دوازدهم) تنخواه گردان دولت از ۴۱.۲ هزار میلیارد تومان به ۵۴.۹ هزار میلیارد تومان افزوده شد که معادل ۴ درصد بودجه عمومی سال جاری است و دولت همه این رقم را در ۵ ماهه سال جاری مصرف کرد.
این مرکز اعلام نموده است که افزایش تنخواه گردان دولت به رشد شدید پایه پولی در ماه های ابتدایی سال جاری و خلق نقدینگی و نهایتا تورم منجر گردیده است. از دیگر موارد یاد شده در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تحقق ۶۰ درصد پرداخت اعتبارات هزینه ای مصوب و مصرف شدن ۷۲ درصد از مصارف مصوب در بودجه سال جاری طی ۴.۵ ماهه ابتدایی سال است همینطور ۹۲ درصد پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (بودجه عمرانی) در ۴.۵ ماهه ابتدایی سال جاری محقق شد.
نگاهی به آخرین وضعیت ۵ منبع درآمدی دولت: مالیات / ‬ نفت / اوراق / ‬ واگذاری ها / ‬ صندوق توسعه
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در مورد پیشبینی عملکرد منابع بودجه تا آخر سال جاری می افزاید: سقف دوم بودجه سال جاری ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان تعیین شده، البته شرط استفاده از سقف دوم بودجه منوط به تحقق درآمدهای شش ماهه دوم سال جاری تعیین شده است.
۱. مالیات: با این وجود با عنایت به تحقق بالای ۹۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در دو سال گذشته و از طرفی تلاش دولت سیزدهم برای بهبود نحوه مالیات ستانی نشان داده است فرارهای مالیاتی کاسته شده و ۹۵ درصد این منبع تا آخر سال جاری محقق خواهد شد.
مرکز پژوهشها در مورد تحقق منابع نفتی پیشبینی کرده این منبع در ۴.۵ ماهه سال جاری تنها ۱۵ درصد رقم مصوب در بودجه وصول شده است.
۲. نفت: از آنجاییکه تحریم ها و رفتار آمریکا تغییر خاصی نخواهد داشت پیشبینی می شود درآمدهای نفتی و فروش فرآورده ها تا آخر سال جاری چه برای سقف اول و چه برای سقف دوم بودجه حداکثر ۲۰ درصد محقق باشد.
۳. اوراق: پیشبینی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از فروش اوراق بدهی تا آخر سال بیشتر از ۵۰ درصد نیست چون که تنها ۲۷ درصد این منبع در ۵ ماهه اول سال محقق شد و با عنایت به بالا بودن تورم انتظاری بازیگران اقتصادی در سال ۹۹ اقدام خاصی در این خصوص اجرایی نمی گردد مگر این که دولت جدید قواعد خرید اوراق از جانب بانکها را تغییر داده و آنها را مکلف به نگهداری اوراق به میزان درصد مشخصی از مجموع سپرده ها، محدودیت گذاری بر رشد ترازنامه بانکها و اجبار صندوق های با درآمد ثابت بورسی به نگهداری حداقلی از اوراق کند.
۴. واگذاری ها: چهارمین منبع در نظر گرفته شده در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی است.
در این خصوص روند دولت دوازدهم در مورد واگذاری این شرکت ها چه در ۴.۵ ماهه ابتدایی سال جاری و چه در سال ۱۳۹۹ ضعیف ارزیابی شده و پیشبینی می شود که در سقف اول بودجه حداکثر ۳۰ درصد از منابع واگذاری شرکتهای دولتی محقق شود. در سطح دوم هم این منبع شامل ۱۳۰ هزار میلیارد تومان واگذاری سهام و ۳۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال دولتی پیشبینی شده که پیشبینی ها از تحقق ۷۰ هزار میلیارد تومانی از منابع مذکور حکایت دارد.
۵. صندوق توسعه: پنجمین منبع هم از منابع حاصل از صندوق توسعه ملی است که با عنایت به این که منابع ارزی این صندوق با نرخ نیمایی و نه ارز ۴۲۰۰ تومانی تسعیر می شود پیشبینی ها از تحقق صددرصدی منابع صندوق مذکور است.
حجم کل کسری بودجه
جمع بندی حاصل از این گزارش نشان داده است بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تأمین خواهد داشت که باید یا از محل افزایش منابع یا کاهش مخارج جبران شود. در غیر این صورت احتمال تأمین این منابع از محل پایه پولی و ایجاد تورم بسیار زیاد است.
همچنین محاسبه کسری ساختاری بودجه سال جاری نشان داده است رقم اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه ملی به رقم کسری غیرقابل تأمین هم اضافه خواهد شد و مجموعاً به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد.
کدام مخارج اضافی اند؟
پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برای کاهش مخارج به طور عمده به مبحث افزایش حقوق کارکنان دولت، دستگاههای اجرایی و فوق العاده های ویژه و خاص و رشد ۲۵ درصدی این ردیف در قانون بودجه سالجاری در نظر گرفته شده است.
پیشنهاد برخی درآمدهای تحقق نیافته در بودجه
از سوی دیگر این مرکز برای افزایش منابع درآمدی بخش هایی چون مالیات بر خانه ها و ماشین های لوکس، مالیات بر خانه های خالی، پایین بودن رقم مالیات بر شرکت ها، اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی برای تحقق درآمدهای گمرکی، کاهش واردات آن دسته از کالاهای اساسی که نرخ جهانی آنها افزایش پیدا کرده، افزایش ۲۰ درصدی قیمت گازوئیل، صادرات فرآورده های نفتی، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، جایگزینی فروش اوراق به جای تنخواه گردان و مواردی از این دست ذکر شده است.


منبع:

1400/07/25
08:35:18
5.0 / 5
976
تگهای خبر: اقتصاد , اقتصادی , توسعه , خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۲
لباس نو