گزارش لباس نو به نقل از مهر؛

بهبودفضای كسب وكار دستور كار مهم وزیر اقتصاد

بهبودفضای كسب وكار دستور كار مهم وزیر اقتصاد

لباس نو: فضای كسب و كار كشور طی ماههای گذشته تحت تاثیر تصمیمات ارزی دولتمردان، بیشتر از پیش برای فعالان اقتصادی با عدم شفافیت و عدم قطعیت همراه شده است.


به گزارش لباس نو به نقل از مهر، فضای كسب و كار همچون شاخص های تعیین كننده وضعیت اقتصادی هر كشور است كه با استناد به آن می توان، به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط بخش های مختلف پرداخت. در واقع، محیط و فضای كسب و كار در كشورها، هرچه شفاف تر و رقابتی تری باشد، منجر به افزایش سلامت اقتصادی كشورها و اتخاذ سیاست های مطلوب شده و روند بهبود شاخص های اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. از سویی دیگر با عنایت به اینكه فعالان اقتصادی جهت فعالیت وجود ثبات، آرامش و به عبارت دیگر امنیت اقتصادی در كشور را مورد توجه قرار می دهند باید شرایط كشور در حوزه كسب و كار به گونه ای باشد كه سرمایه گذاران بتوانند با انجام محاسبات بلندمدت نتیجه تولید، توزیع و سرمایه گذاری خویش را پیش بینی كنند. در غیر این صورت نه تنها فعالان اقتصادی داخل كشور، حاضر به سرمایه گذاری و ورود به فعالیت های مولد نخواهند بود بلكه سرمایه گذاران خارجی هم تمایلی به حضور درعرصه های مختلف اقتصادی كشور نخواهند داشت. با این وجود تصمیماتی كه دولت در نیمه نخست سال جاری اتخاذ نمود نه تنها فضای كسب و كار را از رسیدن وضعیت مطلوب دور كرد بلكه باعث شد فعالان اقتصادی به تعدیل نیرو و حركت كردن روی حداقل ها رو آورند كه این مساله ركود، كاهش تولید و كاهش عرضه خدمات را به دنبال دارد. همینطور بی توجهی دولت به فضای كسب و كار در حالیست كه سال ۹۳ دفتر پایش و بهبود محیط كسب و كار با هدف ساماندهی این حوزه در زیر مجموعه معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد تشكیل شد، اما بدلیل شرایط حاكم بر اقتصاد كلان كشور نتوانست انطور كه باید كاری از پیش ببرد. براین اساس فرهاد دژپسند كه روز گذشته توانست با رای نمایندگان مجلس بر كرسی وزارت اقتصاد تكیه بزند، لازم است بهبود شاخص های فضای كسب و كار و رفع موانع از پیش پای فعالان اقتصادی را در صدر اولویت های خود قرار دهد. بالا بودن هزینه های در رابطه با كسب و كار در ایران محمد ماهیدشتی كارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینكه شاخص سهولت كسب و كار یك بعد مهم از ابعاد فضای كسب و كار است، اظهار داشت: مطالعات علمی نشان داده است شاخص كسب و كار تاثیر مستقیمی بر كارآفرینی، اشتغالزایی، نوآوری و رشد اقتصادی دارد. در كشور ما هم به این نتیجه رسیده اند كه استان هایی كه فضای كسب و كار بدتری دارند با نرخ بیكاری بالایی مواجهند. وی ادامه داد: شاخص سهولت انجام كسب و كار بیشتر تحت تاثیر اجرای اصلاحات و مقررات است؛ مقرراتی كه زمان و هزینه رویه های در رابطه با كسب و كار را كم می كنند. ماهیدشتی افزود: در حالی در ایران سرعت اصلاح مقررات پایین است كه كشورهای دنیا به سرعت اصلاحات مقررات را انجام می دهند و حتی كشورهای ضعیف تر از ما در اجرای اصلاحات سرعت بالایی دارند. وی اظهار داشت: در این راستا می توان به گزارش سال ۲۰۱۸ بانك جهانی اشاره نمود كه در آن رتبه بندی، ایران با چهار رتبه تنزل نسبت به گزارش سال ۲۰۱۷، در رتبه ۱۲۴ از میان ۱۹۰كشور قرار گرفته است. این مساله مبین این است كه اصلاح مقررات و رویه های در رابطه با كسب و كار وضعیت مناسبی ندارند. ماهیدشتی اضافه كرد: فضای كسب و كار تاثیر مستقیمی بر شاخص های آزادی اقتصادی و رقابت پذیری دارد و در صورتیكه فضای كسب و كار كشور مناسب نباشد این دو شاخص كه نقش بیشتری در تشویق سرمایه گذاران دارند هم وضعیت بدی پیدا می كنند. این كارشناس اقتصادی خاطرنشان كرد: در كشورهای توسعه یافته هزینه های كسب و كار بسیار پایین هستند اما در كشورم، هم زمان و هم هزینه های راه اندازی كسب و كار، آشكار و پنهان بسیار زیاد است. در كشور چشم انداز ثابتی برای رویه های كسب و كار وجود ندارد وی با اشاره به اینكه دو عامل زمان و هزینه متاثر از تعداد رویه های است، اظهار داشت: متاسفانه در ایران یك چشم انداز ثابت برای رویه های كسب و كار وجود ندارد و تلاطم های اقتصاد كلان، رویه های كسب و كار را به شدت تحت تاثیر منفی قرار داده است. ماهیدشتی اضافه كرد: بهترین رتبه ما (نسبت به كشورهای دیگر) تنها در بحث دریافت مجوز ساخت است و بقیه زیرشاخص ها همچون پشتیبانی از سرمایه گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، ورشكستگی و تسویه دیون با وضعیت مطلوب به شدت فاصله دارند. وی تصریح كرد: نبود یك رویه بلندمدت و عمیق كه هرگونه تغییر شرایط را پیش بینی كرده باشد تا كارگزاران دولت و مدیران كسب و كار بدانند كه چه باید بكنند، نداریم. این كارشناس اقتصادی اضافه كرد: البته فساد اقتصادی، بازار گسترده، كیفیت زیرساخت ها و ثبات اقتصاد كلان هم بر فضای كسب و كار تاثیر مستقیمی دارند. بهبود فضای كسب و كار نیاز به برنامه ریزی و اراده دارد ماهیدشتی با اشاره به اینكه بهبود شاخص سهولت كسب و كار و كاهش رتبه ایران در رتبه بندی جهانی امكانپذیر است، اظهار داشت: یكی از مناطقی كه در جهان، فضای كسب و كار نامطلوبی دارد منطقه خاورمیانه است، اما در همین منطقه هم كشورهایی همچون امارات و قطر هستند كه فضای كسب و كار مطلوبی دارند. وی با اشاره به اینكه دستیابی به یك فضای مطلوب در حوزه كسب و كار شدنی است، تصریح كرد: بعضی از مسئولان بدتر شدن رنكینگ ما را متاثر از بهبود رنكینگ كشورهای دیگر می دانند كه عذر بدتر از گناه است. باید یك برنامه ریزی و اراده برای بهبود این فضا باشد. این كارشناس اقتصادی تصریح كرد: كشورهایی كه در یك چهارم بالایی شاخص سهولت كسب و كار قرار دارند، تا ۲.۲ درصد میانگین نرخ رشد اقتصادی بالاتری نسبت به كشورهای یك چهارم پایینی دارند؛ از این رو برای دستیابی به رفاه، كارآفرینی، نوآوری واشتغال باید مقررات را اصلاح نماییم وبدانیم كه این مورد امكانپذیر است.
اقدامات ضروری برای بهبود فضای كسب و كار در ایران ۱ حذف و اصلاح قوانین و مقررات مخل كسب وكار ۲ طراحی و تنظیم «نقشه راه سرمایه گذاری و اشتغال» با آمایش سرزمین ۳ فراهم كردن زمینه برای اطلاع دقیق از وضعیت بازارهای مالی، پولی، سرمایه، بازاركار ۴ برنامه ریزی برای طراحی «نقشه جامع آموزش واشتغال» برای تربیت نیروی انسانی ماهر در دانشگاه ها و... ۵ شناسایی و پشتیبانی از خوشه ها و بنگاه های كسب و كار ۶ هدایت نظام مند و نهادینه اقتصاد غیر رسمی به سمت اقتصاد رسمی ۷ كوچك سازی دولت ۸ احصاء موازی كاری ها و حذف شرائط زائد ۹ بازبینی در قانون تجارت، مصوب سال۱۳۱۱ ۱۰ گفتمان سه جانبه گرایی دولت، كارفرما و كارگر ۱۱ توجه به روند رشد انواع كسب وكار، و جلوگیری از روند قارچ گونه برخی مشاغل ۱۲ تنظیم برنامه جامع حمایتها و مشوقهای بیكاران ۱۳ اقدام برای هدایت صحیح یارانه های نقدی به سمت تولید، كارآفرینی و اشتغال ۱۴ كاهش زمان و هزینه های در رابطه با حوزه كسب و كار ۱۵ بهبود دسترسی به ابزارهای مالی عدم پیش بینی آینده، توسعه و خلق كسب و كار را با مشكل مواجه می كند فرشید شكرخدایی كارشناس مسائل حوزه كسب و كار هم در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به فضای كسب و كار در نیمه نخست سال جاری، اظهار داشت: با عنایت به مشكلاتی كه دولت در ۶ ماه اول امسال داشت، فضای كسب و كار به شدت تحت تاثیر قرار گرفت؛ به نظر می آید با این محیط كسب و كار فعلی شاهد نزول شاخص ها باشیم. وی خاطرنشان كرد: خروجی عمده بهبود فضای كسب و كار ؛ حفظ، توسعه یا خلق كسب و كار است اما شرایط فعلی و عدم امكان برای پیش بینی آینده، سبب شده فعالان اقتصادی به تعدیل نیرو و حركت كردن روی حداقل ها روی آورند كه این مساله ركود، كاهش تولید و كاهش عرضه خدمات را به دنبال دارد. این كارشناس اقتصادی تصریح كرد: ازاین رو می بینیم كه تصمیمات اقتصادی بلافاصله روی محیط كسب وكار تاثیر می گذارد. شكر خدایی اظهار داشت: بخش خصوصی توجه ویژه ای به محیط كسب كار دارد چراكه این محیط هم باید خوشایند فعالیت موجود باشد هم از سرمایه گذاری استقبال كند. این كارشناس اقتصادی اضافه كرد: از سویی دیگر بزرگترین دغدغه فعالین اقتصادی عدم یافتن فرد تحصیل كرده كاربلد است كه این مساله حكایت از عدم بهره وری دانشگاه ها دارد و اینكه خروجی دانشگاه های ما به درد محیط كار نمی خورند. وی به دسترسی به بازارهای مالی اشاره نمود و اظهار داشت: دسترسی در كشور ما خیلی سخت است و بانك ها و ابزارهای مالی نمی توانند منابع مالی بخش خصوصی را تامین كنند؛ یكی از بزرگترین مشكلات بخش خصوصی محدودیت در منابع مالی است. وی خاطرنشان كرد: وزیر اقتصاد باید بهبود شاخص های فضای كسب و كار را در اولویت كار خود قرار داده و در مدت باقیمانده از عمر دولت، اقدام موثری در این زمینه انجام دهد.

1397/08/06
15:26:00
5.0 / 5
4792
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۲
لباس نو