یك مقام مسئول اعلام كرد:

اتاق بازرگانی مسبب ۲۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی !

اتاق بازرگانی مسبب ۲۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی !

به گزارش لباس نو سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، با اشاره به اینكه اتاق بازرگانی، 6000 كارت بازرگانی اجاره ای صادر كرده است، اظهار داشت: اتاق مسبب 28 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی است.


به گزارش لباس نو به نقل از مهر، در ایام اخیر و با ابلاغ بخشنامه جدید دادستانی كل درباره ممنوعیت واگذاری كارتهای بازرگانی به غیر و ورود كالا از این طریق، روند صدور كارتهای بازرگانی و شیوه اعتبارسنجی دارندگان آنها مورد توجه رسانه ها و كارشناسان قرار گرفت. به همین دلیل برنامه مناظره جمعه شب حوالی ساعت ۲۳: ۱۵ با حضور امین اله فرهادی و سیدمحمد جعفری، نمایندگان اتاق بازرگانی بعنوان مدافعان و موافقان روند فعلی صدور كارتها و حمیدرضا سیفی، دبیر كل كانون عالی كارفرمایان ایران و حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق كالا بعنوان مخالفان روند فعلی صدور كارتهای بازرگانی به بحث و بررسی در این زمینه پرداخت.
فرهادی: اتاق بازرگانی هیچ مسئولیتی در قبال فرار مالیاتی ندارد!
امین اله فرهادی، نماینده اتاق بازرگانی ایران در توضیحات اولیه خود و در دفاع از اتاق بازرگانی در این برنامه اظهار داشت: كارت بازرگانی بعنوان شناسنامه توسط اتاق به وجود آمده است؛ به نحوی كه وضعیت بازار تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون سیاست گذاری های مختلف و تحریم قرار گرفته است و بر همین اساس، برای كنترل وضعیت عده ای باید آنرا بررسی كرده و بعدا به اتاق بازرگانی ارجاع دهند؛ پس این پروسه به طوری است كه به صورت یك خط در بین، بین اتاق بازرگانی و وزارت سمت پایه گذاری شده و باید یكی بعد از دیگری عمل كند.
وی در مورد سختگیری های انجام شده توسط اتاق بازرگانی برای صدور كارتهای هوشمند اضافه كرد: در بحث استعلام های لازم برای صدور كارت هوشمند، سیستم هایی وجود دارد كه دیتا و بانك اطلاعاتی، آن بانكهای اطلاعاتی كشور هستند و اتاق بازرگانی بعد از طی فرآیندی ساده برای صدور كارت، سختگیری های لازم را نیز انجام می دهند؛ پس اگر بعدا تخلفی توسط صاحبان كارت صورت گیرد، بعد از ارجاع به اتاق بازرگانی توسط كمیته انضباطی اتاق، با متخلف برخورد می شود؛ بدین سبب قاچاق های صورت گرفته و یا فرار مالیاتی، به سبب وجود كارتهای بازرگانی نیست و اتاق بازرگانی هیچ مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.
سیفی: بنگاههای شفاف حاضرند همه چیز شفاف باشد!
حمیدرضا سیفی، دبیركل كانون عالی انجمن های صنفی كارفرمایی كه بعنوان مخالف روند فعلی صدور كارتهای بازرگانی و بعنوان نماینده بخش خصوصی، در برنامه مناظره حضور یافته بود، نیز اظهار داشت: به جهت اینكه بخش خصوصی بتواند بعنوان الگوی بخش دولتی عمل كند ودولت نیز به آن تكیه كند، باید ساختار های لازم وجود داشته باشد تا بتواند وضع موجود را فرماندهی كرده و الگوساز باشد؛ اما حالا شرایط موجود به شكلی است كه تبعات مشكلات و اتفاقات اشتباه دولت، دامن گیر بخش خصوصی می شود.
جعفری: تا زمانی كه فضا رانتی باشد، وضع همین خواهد بود !
سیدمحمد جعفری، دومین نماینده حاضر از اتاق بازرگانی به تایید روند فعلی پرداخت و بیان كرد: اتاق بازرگانی برای شفافیت گام برمی دارد و افرادی كه در اتاق بازرگانی هستند، شناسنامه دار بوده و همه با سابقه و خوشنام هستند؛ بدین سبب اتاق بازرگانی همیشه طبق قانون عمل كرده و این بخش خصوصی است كه باید ثبات ایجاد كند.
وی اضافه كرد: كارت عضویت مختص اتاق بازرگانی است؛ اما كارت بازرگانی یك قانون مصوب مجلس است كه برای هر كسی كه میخواهد صادرات و واردات كالا را انجام دهد، صادر می شود؛ پس اتاق بازرگانی برمبنای ضوابط مندرج در ماده ۱۰ بخشنامه قانون واردات و صادرات، احراز صلاحیت تاجر ابلاغ گردیده را بررسی نموده و موظف است كه كارت بازرگانی را صادر كند؛ اما نظارت و كنترل اینگونه افراد برای جلوگیری از قاچاق های صورت گرفته وظیفه وزارت صنعت و معدن است و این وزارت صمت است كه ناظر بوده و باید تائیدیه آخر را انجام دهد و تمام مراحل را رصدیابی كند.
جعفری در ادامه توضیحات خود اضافه كرد: محیط كسب و ساختار ارزی كشور علت انحرافات است نه اتاق بازرگانی، برای اینكه بعد از صدور كارت های بازرگانی درزمانی كه میخواهد صدور صورت گیرد و در بازار رسمی و غیر رسمی فعالیت كند، اتاق نمی تواند نظارت كند؛ اینكه چرا افراد و بخش هایی كه مسئولیت مستقیم دارند نه تنها نظارت ندارند؛ بلكه اتاق را مسئول میدانند، به این علت این است به سبب رانت و فضای غیر شفاف است!
دهقانی نیا: اتاق بازرگانی مسبب ۲۸ هزار میلیارد فرار مالیاتی است!
حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق كالا شرایط موجود را ناشی از اقدامات اتاق بازرگانی دانست و اظهار داشت: ۲۸ هزار میلیارد فرار مالیاتی وجود دارد كه همه و همه به خاطر صدور كارت های یك بار مصرف و یا همان كارتهای اجاره ای بازرگانی است؛ آیا به كسی كه واجد شرایط داشتن شناسنامه نیست باید شناسنامه داد.
وی اضافه كرد: استعلامات انجام شده در اتاق بازرگانی وجود ندارد و عدم رعایت شرایط واجب موجب بروز چنین مشكلاتی میشود. در همین خصوص باید این سوال رو از اتاق بپرسیم كه آیا برای استعلام كارت اختتام خدمت و یا برای مدرك تحصیلی از آموزش و پرورش استعلام سیستمی صورت میگیرد ؟ اساسا این طور نیست؛ اما اگر بخشنامه به لحظه و بدرستی صورت گیرد و تبادل اطلاعات با وزارت سمت صورت گیرد، شاهد وجود چنین مشكلاتی نخواهیم بود.
دهقانی نیا اظهار داشت: اتاق فقط ۶۰۰۰ كارت اجاره ای صادر كرده است.
فرهادی: كارت بازرگانی مثل گواهینامه رانندگی است. اگر كسی تخلف كرد، راهنمایی رانندگی مقصر نیست!
فرهادی در ادامه صحبتهای خود اینگونه بیان كرد: ما در اتاق سامانه كارت هوشمند داریم كه همه چیز شفاف است. اگر سوداگر و تاجری تخلفی انجام می دهد، مسئولیت این تخلف بر عهده ما نیست. ما كه علم غیب نداریم كه تاجر بعد از دریافت كارت، تخلف انجام می دهد؛ ضمن اینكه ستاد مبارزه با قاچاق كالا هم علم غیب ندارد! كسانی كه با كارت بارزگانی اجاره كرده و تخلف كرده، بر عهده اتاق بازرگانی نیست.
وی اضافه كرد: اتاق بازرگانی با راه اندازی سیستم رتبه بندی، پیش بینی تخلفات رو انجام داده است! ما دستورالعمل راه اندازی سیستم رتبه بندی، را بارها اصلاح كردیم؛ ضمن اینكه ستاد مبارزه با قاچاق كالا، موارد فساد رخ داده در كارتهای بازرگانی را كه ناشی از كوتاهی اتاق بوده را شفاف اعلام كند؛ پس اساسا اتاق در صدور آن ۶ هزار كارت در سال ۹۷ وظایف خود در پروسه احراز صلاحیت را انجام داده است.
سیفی هم افزود: اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی نیست؛ پس چرا اتاق تقصیرات خودش در صدور كارت بازرگانی را قبول نمی كند؟ اتاق بازرگانی با این همه فساد رخ داده در كارتهای بازرگانی آبروی بخش خصوصی را برده است.
سیفی بعنوان دبیر كانون عالی كارفرمایی ایران در ادامه عنوان كرد: با كارت بازرگانی می توان ۲۱ هزار میلیاد تومان می توان خسارت زد. آیا این كارت بازرگانی با گواهینامه قابل مقایسه است. علاوه بر این واقعا باید پرسید اتاق چقدر در امتداد اهداف مصرح خود حركت می كند؛ ضمن اینكه اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی نیست؛ به خصوص اینكه بخش خصوصی و تولید كنندگان شفاف هستند و هیچ چیز پنهانی ندارند. اتاق بازرگانی با این همه فساد رخ داده در كارتهای بازرگانی آبروی بخش خصوصی را برده است.
دهقانی نیا: اتاق بازرگانی در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق كالا برای اصلاح روند صدور كارتهای بازرگانی شركت نمی كند!!
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق كالا در ادامه اضافه كرد كه اتاق بازرگانی باید ۱۳ شرط در پروسه احراز صلاحیت برای صدور كارت بازرگانی را انجام دهد اما ۷ شرط آنرا به درستی انجام نمی دهد. اتاق استعلام بسیاری از این موارد را با درخواست مكتوب و به صورت سنتی انجام می دهد. اتاق دو سال قول داده كه استعلام كارت اختتام خدمت را به صورت ااكترونیكی انجام بدهد، اما هنوز انجام نداده است؛ پس اتاق در استعلامات خیلی ضعیف عمل می كند.
وی خطاب به نمایندگان اتاق بازرگانی اضافه كرد: شما كارت بازرگانی را به كسی می دهید كه اهلیت و صلاحیت ندارد؛ چرا این را با گواهینامه رانندگی مقایسه می كنید؟! بعنوان مثال شركت غزال ابریشم چند هزار فرار مالیاتی از كارت بازرگانی داشته. این فساد به این علت بوده كه شما به فردی كارت داده اید كه حتی مدرك سیكل نداشته است!! ما بارها درخواست جلسه برای هماهنگی و اصلاح سامانده ها و روندها در صدور كارتها با اتاق داشته ایم اما اتاق در این جلسات شركت نكرده است.
در اختتام برنامه و با عنایت به سوال نظرسنجی، نزدیك به ۷۹ درصد بینندگان اعلام نمودند كه مخالف روند فعلی صدور و استفاده از كارتهای بازرگانی هستند.


منبع:

1398/08/18
17:47:38
5.0 / 5
5099
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۵
لباس نو