آرشیو مطالب : لباس


نیمی از هزینه های خانوارهای شهری مربوط به نان و گوشت و مسكن می باشد

نیمی از هزینه های خانوارهای شهری مربوط به نان و گوشت و مسكن می باشد
مدیرعامل شركت توزیع نیروی برق خوزستان خبر داد

احتمال وقوع اوج مصرف برق سال جاری در هفته پیش رو

احتمال وقوع اوج مصرف برق سال جاری در هفته پیش رو
وزیر نیرو:

ساختارهای مدیریت منابع آب پاسخگو نیست

ساختارهای مدیریت منابع آب پاسخگو نیست
در سال ۹۸

هزینه خانوارهای شهری ۲۰ درصد رشد كرد

هزینه خانوارهای شهری ۲۰ درصد رشد كرد

دستگاه جمع آوری میكروپلاستیك ها از تایرهای خودرو!

دستگاه جمع آوری میكروپلاستیك ها از تایرهای خودرو!
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز خبر داد:

صدور حكم سرباند قاچاق سوخت

صدور حكم سرباند قاچاق سوخت

دوخت و تولید انواع لباس عروس به صورت عمده

دوخت و تولید انواع لباس عروس به صورت عمده

مصرف برق ایران از شرایط اخطار خارج شد

مصرف برق ایران از شرایط اخطار خارج شد
نتایج گزارش مركز آمار نشان می دهد؛

درآمد ماهیانه روستائیان۱میلیون و۶۸۰هزار تومان شد، رشد۱۴درصدی هزینه

درآمد ماهیانه روستائیان۱میلیون و۶۸۰هزار تومان شد، رشد۱۴درصدی هزینه
لباس نو